Davet

Değerli Meslekdaşım,

Türk Kardiyoloji  Derneği (TKD)’nin  bir  alt  grubu  olarak  3 yıl  önce, başlangıçta bir Erişkin Kardiyolojisi  inisiyatifi  olarak yola çıkan  Pulmoner Vasküler  Hastalıklar Proje  Grubu  (PVH PG)  bu  süre  içinde ulusal  derneğimizin  en  üretken gruplarından  biri, ülke  sathına  yayılmış bir  gerçek  gönüllülük  hareketi  olarak  önemli  etkinliklere imzasını  atmayı  başarabilmiştir. Nice  2013  5. Dünya  Pulmoner  Hipertansiyon  Sempozyumunun  konsensus  metinleri, 2014  ESC Pulmoner  Emboli  kılavuzu  tam  metni, cep kılavuzu  ve  mobil  telefon  uygulaması  Türkçe’ye  çevrilmiş, yine  Türk Thorax  Derneği  tarafından  görevlendirilmiş  bir  kurulla  birlikte  2015  ESC/ERS  Pulmoner  Hipertansiyon kılavuzunun  çevirisi  gerçekleştirilmiş, cep  kılavuzu TKD kongresinde sunulmuştur. Ayrıca, PVH PG tarafından hayata  geçirilmiş olan SIMURG Ulusal  Pulmoner Hipertansiyon  kayıt  çalışması  tamamlanmak üzeredir.

Bu  kez  karşınıza,  çok  daha  büyük bir hedefle, kıtaları  ve  denizleri  buluşturan, biribirini izleyen  uygarlıkları  kaynaştıran  emsalsiz  şehrimiz  İstanbul’da, 15-16  Nisan 2016’da  gerçekleştirilecek olan  Intercontinental   Pulmonary  Vascular  Diseases Meeting ile  çıkıyoruz. Toplantımız, ABD,  Avrupa, İran, Ortadoğu, Körfez  ve UzakDoğu  ülkelerinden  katılan uluslararası isimlerle gerçek  bir  kıtalar arası toplantı  hüviyetini  daha  en başından kazanmıştır.  Bu  toplantıda, pulmoner  dolaşım ve  sağ  kalbin  multimodality  imaging  ile  değerlendirilmesi,kalp kateterizasyonu, akut  pulmoner  emboli, kronik  tromboembolik pulmoner hipertansiyon, erişkin ve  pediyatrik  pulmoner  hipertansiyonun  çeşitli  gruplarında  güncel  tanı ve  tedavi  algoritmaları,  ileri evre hastalarda parenteral  prostanoid  kullanımı ve destek  cihazları  uygulamaları, erişkin ve  pediyatrik  akciğer  transplantasyonu, pulmoner  endarterektomi, balon pulmoner  anjiyoplasti, pulmoner  arter  denervasyonu  gibi  konuların yanı sıra, dünyanın  farklı  bölgelerinde PH’a  yönelik  uygulamalar ele  alınacaktır. Kıtaları  buluşturan  üç köprümüzden de  ilham  alarak, toplantımızın  ana teması  “pulmoner  vasküler  hastalıklarda  zorlu  suların  üzerinde köprüler” olarak  belirlenmiştir. Böylelikle  toplantımız, erişkin ve  pediyatrik  kardiyoloji, kardiyovasküler görüntüleme, göğüs hastalıkları, romatoloji, göğüs  ve  kalp-damar  cerrahisi, yoğun bakım  uzmanlığı,  pulmoner  hipertansiyon ve  kalp  yetersizliği  hemşireliği  alanlarında  disiplinler, bölgeler  ve  kıtalararası  buluşmalara  köprüler  sunmaya  odaklanmıştır.  

Toplantımızın  en prestijli  boyutu  hiç kuşkusuz  Prof. Galie tarafından verilecek olan  Honorary  Lecture  “From the  kingdom of  near-dead  to  new  frontiers  in pulmonary  hypertension” olacaktır.

Böylesine  zengin bir  programı kaçırmamak için çok fazla  nedeniniz  olacağına inanarak, benzersiz  bir  İstanbul  Baharında  alanlarının önde  gelen  uzmanlarıyla  karşılıklı  görüş  alışverişlerine, yeni   bilimsel  işbirliği  fırsatlarına  ve  yeni  dostluklara  da  köprüler  kurabilmek  dileğiyle, sizleri  bu  büyük buluşmaya  davet  ediyoruz.

Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu, FESC, FACC         
TKD Başkanı
Doç. Dr. Cihangir  Kaymaz, FESC, FACC
TKD PVH PG Başkanı


      
      

LookUs & OnlineMakale